lada-belik

5. 4. 1988 přišel ve Zlíně na svět nevybouřený Vladimír „Bělda“ Bělík, který čekal celých 14 let, aby tehdy zakusil sílu zvuku kytary. Začínal tedy na starou ošlehanou kytaru, než se pak o dva roky později mohl těšit ze své vlastní elektrické kytary a konečně na vlastní kůži poznat nefalšovaný dunivý rockový zvuk tohoto úchvatného nástroje. Není divu, že této vášni záhy docela propadl, když mu v žilách koluje krev po mámě, která hraje skvěle na kytaru a po otci, jenž výborně zvládal tentýž nástroj a na vojně i kontrabas.

Po celých dlouhých pěti letech, kdy hrál na elektřinu v nejrůznějších amatérských kapelách, se jeho světem stala právě basová kytara.

První kapela, kterou Laďa obšťastňoval svým basovým uměním, byla jedna zlínská punková grupa. Poté rocková kapela Mind Cure, se kterou po natočení demo desky nakouknul i do radia. Příjemně se to tehdy rozjelo, ale taky, jak to tak už někdy bývá, kvůli absenci člena a časovým neshodám, rychle pohaslo.

Bělda doufá, že nyní snad opět nadešel jeho čas a zakusí s TC něco nového. Je pozitivně naladěn a schopen se do projektu vrhnout po hlavě. „Je to výzva,“ říká.

Profesí je Laďa kuchař a i když těch volnějších chvil sám pro sebe příliš mnoho nemá, vždy si najde trochu času na poslech kvalitní hudby od takových velikánů jakými Led Zeppelin, Metallica či Black Sabbath bezesporu jsou a na to, aby si mohl příležitostně zahrát na bicí či foukací harmoniku a rozvíjet tak své muzikální dovednosti.

Je budoucí taťka a doufá také, že až přijde čas, vrhne se i jeho syn na rockovou dráhu. „Vidím to na kytaru a bicí,“ prohlašuje s úsměvem.

http://lada-belik.blog.cz/

4. 5. 1988 in Zlín in die Welt kam unverbrauchten Vladimir „Belda“ Bělík der 14 Jahre an, als er erlebt die Macht der Klang der Gitarre wartete. So begann die alten verwitterten Gitarre, bevor dann zwei Jahre später in der Lage, Ihre eigenen E-Gitarre zu genießen und schließlich persönlich zu identifizieren echte boomenden Rock-Sound von diesem herrlichen Instrument. Nicht überraschend, diese Leidenschaft schon bald gescheitert, wenn in seinen Adern das Blut der Mutter, die große Gitarre und seinem Vater, der sich hervorragend verwaltet das gleiche Werkzeug und die Armee und Bass spielt.

Im Laufe von fünf langen Jahren, als er für Strom in verschiedenen Amateur-Bands spielte, wurde seine Welt nur eine Bassgitarre.

Die erste Band, die seinen Bass Laďa Kunst geblendet, war einer Zlínská Punk-Gruppe. Dann Rockband Geist Cure, mit der die Dreh Demo-Boards und spähte in das Radio. Schön ist es wegen der Abwesenheit eines Mitglieds einer Zeit Meinungsverschiedenheiten schnell verblasst begonnen hatte, in Bewegung, sondern auch, wie es überhaupt passiert.

Belda hofft, dass jetzt vielleicht an der Zeit, wieder zu kommen und etwas Neues mit TC zu erleben. Es ist positive Stimmung und in der Lage, den Kopf des Projekts zu werfen. „Es ist eine Herausforderung“, sagt er.

Beruf ist Laďa Koch, obwohl die Verlierer Momente, um mich nicht zu viel, finden Sie immer etwas Zeit, um qualitativ hochwertige Musik von solchen Größen wie Led Zeppelin, Metallica und Black Sabbath zu hören sind ohne Frage, und dass er gelegentlich Schlagzeug spielen oder Mundharmonika und damit ihre musikalischen Fähigkeiten zu entwickeln.

Es ist eine Zukunft Papa hofft auch, dass, wenn die Zeit kommt, werde es seinem Sohn auf einem Felsen Weg. „Ich sehe es auf der G

 

Powered by Yahoo! Answers